{$common.contactHotlinesText}
  Tel/Fax: +385 (0) 1 2754 713

  CE-certifikacija

  U posljednjih nekoliko godina mnogo se dogodilo na polju CE-certifikacije. Budući da od 01.07.2013 vrijedi samo još Pravilnik o građevnim proizvodima (BauPVo, Pravilnik EU 305/2011), on zamjenjuje Smjernice o građevnim proizvodima koje su na snazi od 1989. (BPR 89/106 / EWG), te se stoga smatra kao Europska regulativa u svim državama članicama. Ciljevi Pravilnika o građevnim proizvodima su uvođenje građevnih proizvoda, slobodna trgovina građevnim proizvodima i otklanjanje tehničkih prepreka trgovanja građevnim proizvodima u gospodarskom području EU. Pravilnik o građevnim proizvodima se naspram dosadašnjim Smjernicama o građevnim proizvodima  osobito razlikuje kroz Izjavu o svojstvima, kroz CE-oznake  i kroz ocjenjivanje i provjeru postojanosti učinkovitosti. Sa Pravilnikom o građevnim proizvodima mijenja se i značenje CE-oznake. Time proizvođač ubuduće dokazuje da preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda sa na Izjavi o svojstvima navedenoj učinkovitosti, kao i pridržavanje svih relevantnih europskih zakona.


  Kod promjene na Pravilnik o građevnim proizvodima treba obratiti pažnju na sljedeće tri bitne točke:

  •  1. Izrada Izjave o svojstvu za građevni proizvod
  •  2. Stavljanje CE-oznake pod novim uvjetima
  •  3. Procjena i provjera postojanosti učinkovitosti


  To je posebno za tvrtku Jeremias kao i za odgovorne za područje CE-certifikata imalo dalekosežne posljedice. Tako su svi važeći CE-Izjave o sukladnosti morale biti promijenjene i to za preko 90 dimovodnih sistema. Zbog raznolikosti sistema smo jedinstveni u Europi i stalno odgovaramo na potrebe i zahtjeve naših klijenata. Zbog ove izmjene i dopune zakonodavstva također su nastala mnoga neodgovorena pitanja. Mnogi od naših kupaca nisu ništa znali o ovom "novom" Pravilniku i zato smo morali intenzivno raditi na razjašnjenju, kako bi naši kupci, krajnji korisnici i također i dimnjačari mogli ispravno procijeniti činjenice. Tvrtka Jeremias oduševljava sa kupcu prilagođenim kompletnim rješenjima i profesionalnom podrškom.

  Jeremias, kao jedan od vodećih proizvođača dimnjaka i dimovodnih sistema sa Izjavama o svojstvu  preuzima odgovornost za izvedbu i sukladnost građevnog proizvoda i deklariranog učinka.

  Najvažniji zadaci i obaveze proizvođača su:

  • 1. Izrada Izjave o sukladnosti i stavljanje CE-oznake
  • 2. Bez kontradiktornih informacija o učincima građevnog proizvoda
  • 3. 10-godišnja obveza čuvanja dokumenata
  • 4. Sljedivost građevnog proizvoda
  • 5. Povratni poziv kod nepridržavanja učinka
  • 6. Obveza informiranja prema nadležnim tijelima

  25 godina garancije!